Krasse Taal

Teksten


Via geschreven teksten proberen we iets van onszelf – een mening, idee of product – over te dragen op anderen.
Als dit lukt, is een tekst voor honderd procent geslaagd. Bij een slechte tekst wordt misschien maar vijftig procent gehaald.
De zeggingskracht is dan voor een groot deel verloren gegaan.

Wat regelmatig opvalt, is dat het accent van een publicatie of een webtekst gelegd wordt op een fraaie vormgeving; de inhoud (tekst) lijkt er veel minder toe te doen. Vaak kom ik teksten tegen die onaantrekkelijk of slecht leesbaar zijn, of die onnodig veel taalfouten bevatten, terwijl een externe publicatie toch zou moeten fungeren als het visitekaartje van een organisatie.
Ik wil u graag helpen de puntjes op de i te zetten.

Uw teksten worden beter en fraaier, zodat ze leesbaarder worden. Daardoor zal de effectiviteit van uw tekst zienderogen verhoogd worden!

Naar welke aspecten kijk ik bij een tekst?

 • stijl (formeel/ informeel)
 • structuur/ indeling
 • moeilijkheidsgraad
 • duidelijkheid
 • leesbaarheid
 • spelling
 • grammatica
 • woordkeuze
 • schrijfstijl
 • geschikt voor het beoogde doel?
 • geschikt voor de doelgroep?

Bij het corrigeren en redigeren van teksten houd ik rekening met de persoonlijke schrijfstijl van de oorspronkelijke auteur. Ook is het belangrijk om de schrijfstijl en de woordkeuze af te stemmen op de doelgroep.

U kunt uw te corrigeren materiaal aanleveren via de contactpagina.

Krasse Taal – Voor al uw teksten in onberispelijk Nederlands.