Krasse Taal

Tarieven


Voor redactie- en correctiewerk hanteer ik doorgaans een uurprijs. Indien u er echter de voorkeur aan geeft te werken met een woordtarief of een tarief per pagina, dan kan dat ook. Ten slotte is ook een projectprijs mogelijk. Dat betekent dat we in overleg vooraf een totaalprijs overeenkomen.

Tarieven voor bijles Nederlands:
Het is niet goed mogelijk hier een tarief te noemen, omdat een en ander afhangt van een aantal factoren:
– wilt u individueel les, in een tweetal of in een grotere groep;
– wilt u een uur les, anderhalf uur of twee uren;
– het aantal lessen per week of per maand;
– u kunt ook kiezen voor een lespakket; dan krijgt u korting bij betaling ineens vooraf.
De tarieven worden vóór aanvang van de lessen in overleg vastgesteld.

Reistijd:  € 10,- per uur.
Reiskosten: € 0,30 per kilometer.
Alle tarieven zijn exclusief btw.

Procedure
Op basis van het aantal pagina’s van het te redigeren document maak ik een inschatting van de tijd die nodig is om het te redigeren en kan ik offerte doen. Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, volgt er een bevestigingsovereenkomst.

Krasse Taal – Voor al uw teksten in onberispelijk Nederlands.