DIENSTEN

Teksten

Heeft u hulp nodig met het corrigeren of redigeren van uw tekst? Dan help ik u daar graag mee.

Via geschreven teksten proberen we iets van onszelf – een mening, idee of product – over te dragen op anderen.
Als dit lukt, is een tekst voor honderd procent geslaagd. Bij een slechte tekst wordt misschien maar vijftig procent gehaald. De zeggingskracht is dan voor een groot deel verloren gegaan.

Wat regelmatig opvalt, is dat het accent van een publicatie of een webtekst gelegd wordt op een fraaie vormgeving; de inhoud (tekst) lijkt er veel minder toe te doen. Vaak kom ik teksten tegen die onaantrekkelijk of slecht leesbaar zijn, of die onnodig veel taalfouten bevatten, terwijl een externe publicatie toch zou moeten fungeren als het visitekaartje van een organisatie.
Ik wil u graag helpen de puntjes op de i te zetten.

Uw teksten worden beter en fraaier, zodat ze leesbaarder worden. Daardoor zal de effectiviteit van uw tekst zienderogen verhoogd worden!

Bij het corrigeren en redigeren van teksten houd ik rekening met uw persoonlijke schrijfstijl: uw eigen stijl is leidend.

Ook is het belangrijk om de schrijfstijl en de woordkeuze af te stemmen op de doelgroep.

Verhalen

Er zijn veel mensen die de wens hebben ooit nog eens hun familiegeschiedenis of hun eigen levensverhaal op papier te zetten. Het idee bestaat al langer, maar het komt er steeds maar niet van. Dat kan zijn omdat ze het lastig vinden om iets te schrijven of omdat ze niet weten hoe ze dat aan kunnen pakken.
Ik kan samen met u een opzetje maken en vervolgens aan de slag gaan. Dat zal veelal gebeuren door middel van interviews. Het is mijn taak om van alle interviews samen een goedlopend verhaal te maken. Misschien is het resultaat wel de moeite waard om te publiceren…!

Maar natuurlijk kan het ook zijn dat u het gewoon leuk vindt voor uzelf of uw familie. 

 

 

Als u een levensverhaal of familiegeschiedenis wilt laten schrijven neem dan contact op, zodat we uw wensen samen kunnen bespreken.

 

 

Ghostwriter
Het kan ook zijn dat u een idee heeft over een bepaald onderwerp waarover u iets zou willen schrijven, maar dat u zelf niet zo schrijfvaardig bent en het liever door een professionele schrijver wilt laten optekenen.
Ik kan dan fungeren als zogenaamde ghostwriter, dat zoveel wil zeggen als: u geeft mij de opdracht om een boek te schrijven in uw naam.

Bijles Nederlands

Ik heb jarenlang lessen Nederlands als tweede taal (NT2) in cursusverband verzorgd bij het Friesland College in Leeuwarden. Sinds ik mijn eigen bureau Krasse Taal heb, ondersteun ik nog steeds regelmatig zowel moedertaalgebruikers als anderstaligen bij het beter onder de knie krijgen van het Nederlands.

Als u bij mij een aantal lessen wilt volgen, stel ik een programma samen dat precies op uw wensen en behoeften is afgestemd. U kunt individuele lessen volgen of in groepsverband les krijgen. Ook examen- of scriptiebegeleiding behoort tot de mogelijkheden.

De lessen vinden plaats in mijn kantoor, via skype en e-mail of een combinatie hiervan.